0

Bonsila

A wise man built his house upon a rock

ABOUT US

บริษัท บนศิลา จำกัด ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยจะเน้นประเภทที่อยู่อาศัยเป็นหลัก มีทั้งพัฒนาเพื่อขายแบบพร้อมอยู่ รับปรึกษาวางแผนการสร้างเพื่ออยู่หรือสร้างเพื่อขาย ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านราคา รวมไปถึงรับสร้างบ้านแบบครบวงจร ตั้งแต่แบบ วัสดุ การเงิน การตลาด ศึกษาความเป็นไปได้  เทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยผู้บริหารที่อยู่ในวงการกว่า 20 ปี
 
Corporate Governance Vision Life Style Design Property News
 • Corporate Governance
  บ้านเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตและเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและได้มาตรฐาน สมราคา รวมทั้งบริการ โดยจะดูแลและให้คำปรึกษา ตลอดอายุการใช้งาน(ตามปกติ) เพื่อให้เกิดความผูกพันและเสริมสร้างมิตรภาพ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาทั้งตัวผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต่อไป
   
 • Vision
  จะเป็นผู้นำและสนับสนุนการสร้างบ้านให้ได้มาตรฐานดั่งเช่น อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ หรือ เครื่องบิน ภายในปี 2025 
 • Trend (Blog)
  • Lifestyle
   การใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีความสุข เริ่มจากหาทำเลที่เหมาะ ค่าใช้จ่ายไม่เกินตัว และมีแผนที่จะมีบ้าน
  • Design
   แบบบ้าน Modern กับเชิงชายที่ลดความเป็นตึกลง Modern Contemporary/ Modern Tropical เมื่อรูปแบบบ้านแบบModern เป็นที่นิยม แต่เริ่มถูกปรุงแต่งตามสไตล์คนไทย เพื่อให้ได้รสชาติที่ถูกรสนิยมคนไทยตามภูมิอากาศและการเข้าถึง
    
 • Property news
  คอนโดเปิดไหมใกล้รถไฟฟ้ามากแต่ ตร.ม.ละ 160,000 เราต้องเงินเดือนเท่าไหร่ถึงซื้อได้